DİFERANSİYELLERİN BAKIMI

Arka akslar ve diferansiyellerde yapılacak kontrol ve ayarlar aşağıdaki gibi bir liste oluşturur.

a. Aksların eksenel gezintisi ve ayarı

b. Ayna dişlisinde çarpıklık ve yalpa kontrolü

c. Mahruti dişlisinin yataklarında ön yüklenme yada sıkılık ayarı

d. Diferansiyel dişli kutusunun yataklarında ön yüklenme ve sıkılık ayarı

e. Ayna-mahruti boşluk ayarı

f. Ayna-mahruti diş teması yada temas izi kontrolü ve ayarı

 AKSLARDA EKSENEL GEZİNTİ

Aksların eksenel gezintisini kontrol ederken her iki arka tekerin yerden kesilecek kadar kaldırılması lâzımdır,

1. Bir kompratörü Şekil: 11-6 da gösterildiği gibi sol teker aksının filanşıına bağlayınız. Eğer varsa, aks gezinti ayar somununu döndürmek suretiyle aksın eksenel gezintisini sıfırlayınız. Sıfır noktasından itibaren ayar somununu takriben dört kertik geri alınız ve böylece 0, 2-0, 3 mm (0.008-0.012) lik bir gezinti sağlayınız.

2. Plâstik bir çekiçle aks başına vurup sağ aksın ayar somununa dayanmasını sağlayınız. Aksı bir kaç tur, döndürerek gerçek gezintiyi tespit ediniz.

3. Ayarlayıcının kilidini takın ve eğer kilit ayarlayıcının kertiği ile karşılaşmazsa ayarlayıcıyı hafifçe döndürerek karşılaştırınız.

4. Aksın eksenel gezintisini tekrar kontrol ediniz. Eğer 0, 2 0, 3 mm (0.008-12") arasında değilse ayarı yeniden yapınız.

Bazılarında eksenel gezinti Simlerle ayarlanır. Ayarın yapılabilmesi için mutlaka tekerin ve fren kampanasının sökülmesi gerekir.

 AYNA DİŞLİSİNİN KONTROLÜ

Diferansiyel dişli kutusunun sökülüp takılması gerektiği zaman, arka köprü açılmışken, ayna dişli kontrol edilir. Genel revizyonlarda, ayna sökülüp yerine takıldıktan sonra yada yeni ayna dişlisi kullanıldığı zaman kontrol yapılmalıdır. Çünkü, ayna dişlisinin kendisinde herhangibir çarpıklık ve bozukluk bulunmasa bile aynanın, üzerine bit edildiği kutunun flanş kısmı bozuk olabilir.

Genel olarak ayna ile mahruti arasındaki boşluk 0, 1-0, 2 mm (0.004-0.009") arasında değişir. Eğer ölçülen boşluk bu değerlerin dışında kalırsa simlerle gereken ayar yapılır. Bazı diferansiyellerde dişli kutusu yataklarının sıkılık ayan .ile ayna-mahruti arasındaki boşluk miktarı simlerle değil yatak zarflarının arka tarafına yerleştirilen özel ayar somunları ile yapılır.

AYNA-MAHRUTİ ARASINDAKİ DİŞ TEMASI İZİ AYARI

Ayna ile mahruti dişlilerinin dişleri arasındaki temas şekli ve uyumluluk, yapılan diğer ayarlar hakkında da fikir verir. Diş temasının istenilen şekilde olması lâzımdır. Yoksa diferansiyel ayna ve mahruti dişlileri erken aşınır ve şüphesiz pahalı bir onarım ortaya çıkar.

Diş temas ayarının kontrolü için öncelikle dişlerin birebirleriyle olan temas şekillerinin tespit edilmesi lâzımdır. Bunun için de ayna ile mahruti dişlerine ya sülyen yada başka bir bir renkli madde sürülür. Bu amaçla Prusya mavisi de kullanılmakla beraber net sonuç almak için en uygunu sülyen dir. Sülyen üç dört dişi kapsayacak şekilde ve dört ayrı noktaya sürülmelidir. Ayna dişli her iki yönde tam bir tur döndürülür. Dişlerin biribirine tam oturabilmesi için ayna dişlisinin döndürülmesi sırasında bir büyük tornavida yada Levye aracılığı ile baskı kuvveti uygulanır; yani; ayna-mahrutiye doğru bastırılarak döndürülür.

Boyalı dişler ile diş boşlukları gözetlenir ve bu kesimlerde meydana gelen izler Şekil: 11-13. de verilen izlerle karşılaştırılır. Şekiller altlarında verilen açıklamalarla birlikte yorumlanıp değerlendirilmeli ve istenilen doğru diş temasının sağlanması için simlerle gereken ayar yapılmalıdır.